Per Hasselberg, Konsthall C, Från Hökarängen till Hötorgcity – arkitekt David Helldén, 2005 © Per Hasselberg. Foto: John Håkansson

Per Hasselberg

Stockholms förorter har en struktur som grundar sig i ett demokratiskt ideal och en rädsla för fascismen som ödelade Europa under andra världskriget. En förutsättning för utbyggnaden av förorterna var tunnelbanan som möjliggjorde resor till och från arbetet i stor skala.

Den första förorten i den så kallade tunnelbanestaden – Hökarängen – var en modell för hur storstadsstrukturen kunde erbjuda ett småskaligt demokratiskt samhälle. Strukturen skulle kombinera funktionalismens rationalitet med ett socialt innehåll och benämndes ”grannskapsplanering”. I grannskapsenheterna uppmuntrades personliga kontakter genom naturliga mötesplatser som parker, centraltvättstugor och små centrumbildningar.

Per Hasselbergs konstnärskap tar fasta på konceptuella idéer bakom arkitektur och samhällsplanering. I just Hökarängens arkitektur finns tankar om förorten som en demokratisk plantskola för goda samhällsmedborgare. Därför initierade han under hösten 2003 projektet Konsthall C, som utgör ena halvan av en fortfarande fungerande centraltvättstuga. Konsthallen är skild mot tvättstugan av en frostad glasvägg och arrangerar utställningar, seminarier och workshops. Den har också två permanenta utställningar samt det fritt bokningsbara utställningsrummet Centrifug.

Centraltvättstugans roll som mötesplats är den konkreta utgångspunkten för Hasselbergs undersökning av visionen om det goda samhället. Granskningen omfattar även tankegångarna kring ”grannskapsarbete” som socialtjänsten satte igång under 1970-talet samt begreppet relationell estetik i vilken konstnärsrollen ibland kan liknas vid socialarbetarens.

Några frågor…

Vad driver dig som konstnär?

Möjligheten i omöjligheten eller möjligen o.

Nämn en konstnär från konsthistorien som du tycker har relevans idag och varför.

Robert Smithson, särskilt diabildsföreläsningen om hotellet i Mexico.

Vilket var det dominerande samtalsämnet, diskussionen under din utbildning? Med lärare och mellan elever.

Utbildningen, dess form och innehåll.

Berätta något om ditt verk som du visar på Moderna Museet. Berätta precis vad du vill om det.

Verket hade aldrig blivit till om inte något av de demokratiska intentioner som byggdes in i Hökarängens arkitektur faktiskt infriats. Förutsättningen är de boendes långa erfarenhet av modellen till ”Det goda samhället”. Jag är djupt tacksam för det engagemang och det stöd som gjort Konsthall C möjligt.

Per Hasselberg

Född 1971 i Skillingaryd. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1998–2003
Konsthögskolan i Malmö, Malmö

Separatutställningar i urval

2005
OPTION, Index, Stockholm

2003
Nya Vägar, Skånes Konstförening, Malmö

2002
das Schwedenhaus, Galleri Signal, Malmö

Grupputställningar i urval

2005
DMZ 2005, Seoul, Korea [KP]

2005
Whatever happened to Social democracy?, Rooseum, Malmö

2002
Changing Places, Index, Stockholm

Bibliografi i urval

Ronald Jones, “Whatever Happened…”, Artforum International, Summer 2005.

Cecilia Blomberg, ”I samhällets tjänst”, Bildrutan, P1, 2005-02-23.

Måns Holst-Ekström, ”När ingenjörerna visar vägen”, Sydsvenskan 2003-12-10.

Mer om utställningen