Ylva Ogland, Ylva -85 (serie 1 och 2), 2003-2006 © Ylva Ogland

Ylva Ogland

I Ylva Oglands måleri gestaltas parallella existerande världar som konstnären på olika sätt är del av. Hennes subjektiva uttryck av personliga erfarenheter formar en estetisk hybrid när hon genom sitt intuitiva utförande sammansmälter ett barns perspektiv på vuxenvärlden med motiviska referenser till ett konsthistoriskt måleri.

Det uppstår en spännvidd i målningarna från återgivningar av sinnesstämningar och upplevelser av skeenden till betydelseförskjutningar av samtida och historiska företeelser.

Anders och Ängeln är ett tydligt exempel på detta. Verket består av två målningar som utgår från passfoton där männen i porträtten befinner sig i ett extatiskt tillstånd. Deras uttryck påminner om avbildningar av religiös extas inom den västerländska konsthistorien. Den tredje målningen i triptyken, Xenia, är utförd efter ett klassiskt stilleben av Caravaggio, men frukterna och korgen i stillebenet har bytts ut till de föremål som används vid heroininjiceringar.

Serien Ylva –85 består av avmålade och uppförstorade stycken av sönderrivna fotografier föreställande en naken flickkropp. Bilderna har en intim karaktär och det faktum att fotografierna rivits sönder antyder en historia bortom det iscensatta. När betraktaren försöker sammanföra de olika fragment som antyds i målningarna till en helhet, uppstår nya betydelser och perspektiv på samtiden.

Ylva Ogland

Född 1974 i Umeå. Bor och arbetar i Stockholm.

Utbildning

1993–1998 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval

2006
Brändström & Stene, Stockholm

2004
Xenia, Ängeln, Anders, ROR galleria (Revolutions On Request), Helsingfors[FI]

2002
Rapture and Silence, Brändström & Stene, Stockholm

Grupputställningar i urval

2005
NO PAINTING!/ Maalimine keelatud!, Tallinna Kunstihoone, Tallin [EE]

2004
This sweet sickness. Rhodes+Mann, London [GB]

2004
Art Football World Cup. Mori Art Museum, Tokyo [JP] + Konst2, Stockholm

Bibliografi i urval

Cilla Robach, Konceptdesign (utst.kat.), Nationalmuseum, Stockholm 2005.

Sinziana Ravini, ”Måleriets tillflyktsort – det psykosexuella dramat. Om Eric Fischl och Ylva Oglands konst”, Paletten,#25/2004.

Sophie Allgårdh/Estelle af Malmborg, Svensk konst nu. 85 konstnärer födda efter 1960, SAK/Wahlström & Widstrand, 2004.

Mer om utställningen